Notater fra BI og Abelia: Future Learning Lab

Future Learning Lab — et forskernettverk — står bak en årlig konferanse som etter hvert samler et betydelig antall fageller — i 2015 ca. 200 og i 2016 opp mot 300 på den innledende plenumsdagen. Et par referanser her til våre konferanser i 2015 og 2016 slik Handelshøyskolen BI og interesseorganisasjonen Abelia presenterte oss: Hjemmesida vår 2016 her.

BI Learning Labs hjemmesider, datert 24.april 2015:
Et utdrag her fra BIs presentasjon av vår konferanse i mai 2015 — og ditto fra Abelia i 2016.

“BI samarbeider med Future Learning Lab ved Universitetet i Agder hvor de ser på nye læringsformer. I mai skal BI og andre nordiske universiteter delta i en konferanse ved Stanford University om framtidens læring”.

– Det er både interessant og viktig at norske universiteter og høyskoler søker sammen i nettverk for utvikling av e-læring og digitale læringsformer. BI LearningLab er i så måte en viktig aktør i norsk sammenheng og Abelia kan spille en avgjørende rolle i kunnskapsbedrifters kompetanseutvikling innen dette feltet, sier Oddgeir Tveiten, professor og leder av Future Learning Lab.

BI – 2015

Oddgeir Tveiten er invitert som gjesteforsker til Stanford University for andre gang. 29.-30. mai i år arrangerer han konferanse i samarbeid med Stanford University og EdCast – en av verdens ledende plattformer for online læring.

– Vi har fått et godt samarbeid med det norske generalkonsulatet i San Francisco, samt med Nordic Innovation House i Palo Alto. Vi er veldig glade for å ha med oss representanter for både Handelshøyskolen BI og Abelia, legger han til.

– Konferansen i mai 2015 håper vi blir den første av flere. Vi ser en økende interesse i hele Norden for felles møtepunkter om nye læringsformer. Kompetansebehovene er store både i arbeidsliv og utdanningsinstitusjoner. Det kan jo da være naturlig å søke mot ett av verdens kraftsentrum der mulighetene byr seg for møtepunkter med verdensledende universiteter og samfunnsendrende bedrifter. I Palo Alto finner en både Stanford University, Google og Facebook, for å nevne tre. En finner også en myriade av mindre bedrifter, skoler, forskningssentre, tenketanker og nettverk, sier Tveiten.

Abelia – 2016 World Learning Summit

Hvordan ser læring ut i det 21. århundret? Det er det sentrale spørsmålet når Universitetet i Agder samler internasjonale toppnavn med Norges ledende Edtech-miljøer under World Learning Summit i Kristiansand 14-16. juni.

På programmet står blant annet Googles norskættede forskningsdirektør Peter Norvig som er en av opphavsmennene bak en ny type læringsplattformer, Mooc, tidligere Obama-rådgiver og edtech-gründer Karl Metha og Stanford-professor Keith Devlin.

Fra Norge stiller initiativtager Oddgeir Tveiten, BI’s e-læringssjef June Breivik, edtech-investor Rolf Assev og en rekke bedrifter blant annet fra Oslo Edtech Cluster.

Tveiten er opptatt av at læring endres på et svært grunnleggende nivå. Altså handler ikke fremtidens læring først og fremst om ny teknologi, men hvordan ny teknologi endrer våre brukervaner.

– Studenter lærer annerledes i dag, ettersom medievaner og adgang til kunnskap endrer hvordan man lærer, skriver Tveiten – som er inspirert av den amerikanske medieteoretikeren Marshall McLuhan.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.